Operativni program konkurentnost i kohezija

Naziv i vrsta projekta:
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu Sinj

Kratak opis projekta:
Projekt se odnosi na ugradnju sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, učinkovitog sustava rasvjete, solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode te brojila za pametno očitanje potrošnje energije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je ugraditi sustav za proizvodnju električne energije iz energije sunca, ugraditi učinkoviti sustav rasvjete, ugraditi solarne kolektore za pripremu potrošnje tople vode te brojilo za pametno očitanje potrošnje energije.

Očekivani rezultati projekta su smanjenje potrošnje električne energije po jedinici proizvoda i ovisnost o konvencionalnim izvorima

Korisnik: EUROTIM d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 722.795,44 HRK
Iznos EU potpore: 522.282,05 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 18. lipnja 2018. do 18. travnja 2019.
Kontakt osobe za više informacija: Mario Kojundžić, 098/360-934, eurotim@eurotim.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
www.strukturnifondovi.hr
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Naziv i vrsta projekta:
Jačanje regionalne konkurentnosti društva kroz modernizaciju i temeljitu promjenu proizvodnog procesa

Kratak opis projekta:
Projekt se odnosi na kupnju strojeva i opreme te temeljitu promjenu sveukupnog proizvodnog procesa poslovne jedinice čime će se ojačati konkurentnost Društva te osigurati novo, dodatno zapošljavanje i rast proizvodnje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Osnovni problem društva EUROTIM d.o.o. su zastarjeli strojevi i oprema koji su radno zahtjevni, tj. zahtijevaju puno više ljudske intervencije. Osim toga, imaju ograničeni spektar rada i mogućnosti što predstavlja problem u dinamičkom i inovativnom okruženju, a i energetski su neučinkoviti, troše značajno više energije od novih te se često kvare.

Osnovni cilj projekta je modernizacija i promjena proizvodnog procesa kako bi se ojačala konkurentnost te osigurali dodatno zapošljavanje i rast proizvodnje.

Korisnik: EUROTIM d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 6.078.259,20 HRK
Iznos EU potpore: 2.040.648,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 27. srpnja 2017. do 27. studeni 2018.
Kontakt osobe za više informacija: Mario Kojundžić, 098/360-934, eurotim@eurotim.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
www.strukturnifondovi.hr
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779