Javna nabava

U sklopu provedbe projekta „Jačanje regionalne konkurentnosti društva kroz modernizaciju i temeljitu promjenu proizvodnog procesa“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

Dizalica i Usavršavanje djelatnika za rad na hidrauličnoj dizalici

Rok za predaju ponuda je 01. listopada 2018. u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija:
Odluka.pdf

Status natječaja: zatvoren
U sklopu provedbe projekta „Jačanje regionalne konkurentnosti društva kroz modernizaciju i temeljitu promjenu proizvodnog procesa“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

Hidraulični stroj za montažu valjaka od fi 63-89 mm, hidraulični stroj za montažu valjaka od fi 108-159 mm i Usavršavanje djelatnika za rad na hidrauličnim strojevima za montažu valjaka fi 63-89 i fi 108-159 mm

Rok za predaju ponuda je 25. svibanj 2018. u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija:
Odluka.pdf

Status natječaja: zatvoren
U sklopu provedbe projekta „Jačanje regionalne konkurentnosti društva kroz modernizaciju i temeljitu promjenu proizvodnog procesa“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

Hidraulična kutna savijačica i Usavršavanje djelatnika za rad na hidrauličnoj apkant preši

Rok za predaju ponuda je 25. svibanj 2018. u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija:
Odluka.pdf

Status natječaja: zatvoren
U sklopu provedbe projekta „Jačanje regionalne konkurentnosti društva kroz modernizaciju i temeljitu promjenu proizvodnog procesa“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

CNC stroj za rezanje plazmom i plinom i Usavršavanje djelatnika za rad na CNC stroju za rezanje plazmom i plinom.

Rok za predaju ponuda je 26. ožujak 2018. u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija:
Odluka.pdf

Status natječaja: zatvoren