Transportni valjci

 

Osnovni valjak

Osnovni valjak Osnovni valjak je čelični valjak koji se koristi kao nosivi ili povratni valjak na transporterima. Najčešću primjenu ima na standardnim valjcima u kamenolomima, separacijama, tvornicama cementa, vapna, transportnim lukama, silosima, šećeranama, rudnicima, termo-elektranama itd.

Posebnost osnovnih valjaka Eurotima se je da se zahvaljujući sistemu brtvljenja i kvalitetnim ležajevima odlikuju izrazitom velikom otpornošću na prašinu, blato, vodu te na velike razlike u temperaturi između dana i noći. Radna temperatura osnovnog valjka je između -20°C i +100°C.

Takav hermetički sistem brtvljenja koji štiti ležajeve i maksimalno produljuje vijek trajanja valjka, te sustav kvalitete ISO 9001:2008 koji kontrolira sve inpute proizvodnje najbolja su garancija trajnosti valjka i zadovoljstva kupca.

Standardne dimenzije valjka su Ø63, Ø89, Ø108, Ø133 i Ø159 sa osovinom Ø 20 e14mm ili osovinom Ø25 e18, a sve ostale dimenzije se proizvode na zahtjev kupca.

Udarni valjak

Udarni valjak
Udarni valjci se koriste ispod trake na usipnom mjestu kako bi svojim gumenim prstenima zaštitili traku od oštećenja prilikom upada materijala. Tako preuzimaju opterećenje koje nastaje pri upadu materijala i opterećenje težine materijala na traci. Baza nosivih valjaka i dimenzije su iste kao i kod osnovnog valjka, razlika je samo u gumenim prstenima koji mogu biti slijedećih dimenzija:

Dimenzije gumenih prstenova na udarnom valjku:

Promjer OV Dimenzija prstena Dimenzija prstena
Ø63 Ø63/Ø89x35mm Ø63/ Ø108x45mm
Ø89 Ø89/Ø133x35mm Ø89/ Ø159x50mm
Ø108 Ø108/Ø180x40mm Ø108/ Ø194x50mm
Ø133 Ø133/Ø215x50mm  

Gumeni povratni valjak

Gumeni povratni valjak Povratni valjci sa gumenim prstenima se koriste kako bi se spriječilo nakupljanje materijala na metalni plašt valjka. Nakupljanje materijala može dovesti do oštećenje trake ili do pomicanja trake iz idealne putanje. Stoga osim uloge čišćenja, i smanjenja buke povratni valjci sa gumenim prstenima omogućuju bolje centriranje trake. Gumeni prsteni na povratnim valjcima mogu biti zašiljeni kako bi bolje usmjeravali traku, ravni kako bi bolje podnosili teret ili najčešće i jedni i drugi u kombinaciji. Najčešće se koristi jedan valjak na slogu ali mogu i kao par.

Baza gumenih povratnih valjaka i dimenzije su iste kao i kod osnovnog valjka, razlika je samo u gumenim prstenima koji mogu biti slijedećih dimenzija:

Dimenzije gumenih prstena na gumenom povratnom valjku:

Promjer OV Dimenzija prstena Dimenzija prstena
Ø63 Ø63/Ø108x25mm Ø63/ Ø133x30mm
Ø89 Ø89/Ø133x30mm Ø89/ Ø159x30mm
Ø108 Ø108/Ø180x40mm  

Specijalni gumeni povratni valjak

Specijalni gumeni povratni valjak Posebni povratni gumeni valjci su tzv.samo-čisteći valjci ili valjci sa gumenom zavojnicom. Gumena zavojnica je usmjerena od sredine prema desno na jednu stranu i od sredine prema lijevo na drugu stranu. Na taj način valjak vrtnjom izbacuje višak materijala sa trake u stranu i omogućuje da traka ostane čista čak i ako je materijal ljepljiv i vlažan.

U donjoj tablici su navedene dimenzije gumenih prstena na samo-čistećem povratnom valjku.
Promjer OV Dimenzija prstena Dimenzija prstena
Ø63 Ø63/Ø108x38,5mm  
Ø89 Ø89/Ø133x38,5mm Ø89/ Ø180x38,5mm
 

Bočni valjak

Bočni valjak Bočni valjci odnosno vodeći valjci najefikasnije su rješenje za samo-centriranje gumene trake. Njihovom upotrebom ne oštećuje se traka čak i ako traka pređe preko njih. Najčešće dimenzije bočnih valjaka su:

Ø63/20x130mm, Ø63/20x150mm,
Ø89/20x130mm, Ø89/20x150mm,
Ø108/20x130mm, Ø108/20x150mm,
Ø133/20x130mm, Ø133/20x150mm.
 
 
 
Kontakt
Tel:021/824-870
Fax:021/824-561
Email:pogonsinj@eurotim.hr